Nyhet

I påvente av ekstremværet “Tor”

Sikre anlegget før uværet

Gjennom vinteren er det gjerne perioder med mye uvær, og det er viktig å jevnlig se over båt, brygge og marinaanlegg.

Marina Solutions AS er Norges største leverandør av marinasystemer, og har levert marinaanlegg, flytebrygger og flytemoloer langs hele Norges kyst. Før stormen er det flere ting båt- og bryggeeiere kan gjøre for å sikre brygge og anlegg:

1. Forankring og innfesting til brygger bør sjekkes for svakheter eller skader. Husk også å sjekke kryssforankringen mot land, og påse at rykkdempere ligger fritt og får arbeide slik de skal. Sjekk alle innfestinger/hengsler av utriggere til brygger, og koblinger mellom brygger.

2. Sikre landgangen med sideveis førtøyninger ned i sidene på brygga for å hindre at landgangen faller i vannet.

IMG_1329     IMG_1328

3. Ligg helst med baugen mot været, dersom det er mulig. Båter som ligger i båser skal være oppstrammet med strekkavlastere. Sørg for at båten ikke kan komme i kontakt med brygge eller utrigger, og fendre godt. Sett gjerne opp en ekstra springfortøyning. På spesielt utsatte steder bør det vurderes å flytte båter til mer skjermede havner/båtplasser.

4. I rekker der utriggerne ikke er i bruk og båsene er tomme, bør det bindes tau i ytterkant slik at avstanden mellom hver utrigger beholdes.

5. Kontroller at elektriske systemer er i god stand og tette for vanninntrengning.

6. Sjekk at strøm, selvlensing og lensesystemer på båten fungerer. Sjekke at luker og dører er terset/forsvarlig lukket.

7.  Om mulig, sjekk at forankringene ligger i den retningen den skal og har riktig kraft.

8. Se gjerne til båter og anlegg under uværet dersom det er mulig, men ta ingen unødig risiko. Det er viktigere å ta vare på liv og helse enn å sikre materielle verdier.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål knyttet til ettersyn og vedlikehold, eller dersom du oppdager skader i forbindelse med uvær. Marina Solutions AS har  to egne servicebåter og ulike samarbeidspartnere, noe som gjør det mulig å tilby rask assistanse dersom noe skulle oppstå.

 

Nyhetsarkiv

Kontakt oss for en uforpliktende prat