Nyhet

Marina for 36 båtplasser i Bergen

Marina Solutions AS har levert en 50 meter lang bølgedemper samt en betongbrygge på 55 meter med totalt 36 båtplasser. Betongbryggen er av typen Rennebrygge som gjør utlegging, vedlikehold av infrastruktur for marinaen raskt og kostnadseffektivt. Med tanke på sikkerheten for båteier, er alle utriggerene levert med sklisikkert ståldekke. En god og stabil utrigger på 60 cm på en side av båten og en gangbare fortøyningsbom på 30 cm på den andre siden, gjør det enkelt og sikkert å fortøye båten. På landsiden er kaifronten levert med sklisikkert dekke og spesialtilpasset trapp til landgang. Landgangen er selvsagt levert med sklisikkert dekke, slik at sikkerheten er ivaretatt på hele marinaen. Kunde ønsket en god og sikker havn og vi takker kunde for tilliten for valg av Marina Solutions AS som totalleverandør. Anlegget ble levert i juni 2015.

Brynjulfsen1Internett Brynjulfsen2Internett Brynjulfsen3Internett

Nyhetsarkiv

Kontakt oss for en uforpliktende prat