Nyhet

Munkholmen har fått ny flytekai.

Marina Solutions AS har nylig overlevert ny flytekai til Munkholmen i Trondheimsfjorden. Den nye kaien vil være en vesentlig forbedring fra eksisterende anlegg og tilfredsstiller  krav til universal utforming.

Prosjektet har bestått av  riving og fjerning av eksisterende fastkai i betong og levering av ny flytekai. Flytekaiens utforming er tilrettelagt for bevegelsehemmede og vil gjøre Munkholmen enda mer attraktiv for alle  besøkende. Marina Solutions AS har vært totalleverandør i prosjektet. Flytekaien er 11,5 meter bred og  23,5 meter lang og er bygget opp med repo for bevegelsehemmede og merket for blinde og svaksynte. I tillegg er det levert kran for av og pålessing av utstyr som blir benyttet på Munkholmen. En landgang på 2, 5 meter bredde og hele 21 meter lang, sørger for god mottakskapasitet for både personer og vareleveranser. Representant for byggherren i Trondheim kommune, Elisabeth Schøttler,  er svært godt fornøyd med den  flytekaien og Marina Solutions AS vil  takke for dette samarbeidet.

014_internett

Mer informasjon og bilder vil dere finne under Referanser på våre internettsider.

Nyhetsarkiv

Kontakt oss for en uforpliktende prat