Nyhet

Rønvika Havn og Marina i Bodø klar til bruk.

Marinanlegget i Rønvikfjæra i Bodø blir i disse dager tatt i bruk. I norgessammenheng er dette en av de største leveransene som er utført på så kort tid. Det er store tall og formidabel innsats som er lagt ned i dette anlegget. Marinaen vil få plass til et stort spekteret av båtstørrelser, helt opp til ca 60 fot. De aller største båtene vil bli plassert på flytemoloen, der de vil få betongbrygger som utriggere. Det er også levert 15 utriggere med lengde på 12 meter og bredde på 1 meter på flytemoloen.

Leveransen har bestått av blant annet følgende:

5 flytemoloer som er koblet sammen til en total lengde på 250 meter. Hvert element veier 750 tonn, totalt 3.750 tonn

Nede i flytemoloen er det laget til 123 boder som er til salgs for båteierne.

470 meter med betongbrygger, type rennebrygge med en totalvekt på 560 tonn.

168 meter med stålbrygger

Totalt er det plass til 300 båter i anlegget.

Forankringen består av ca. 90 sandanker med over 4,5 kilometer med fortøyningsmateriell.

 

Sikkerhet: Anlegget er levert med svært høyt fokus på sikkerhet. Det er levert sklisikre utriggere og brygger, samt et stort antall redningsstiger på både brygger og utriggere. Dette gjør at båteierene vil kunne komme seg opp fra vannet på en rask måte dersom de skulle være uheldig å falle i vannet.

Vi gratulerer Bodø by med et fantastisk marina anlegg !!

Dronebilde_internett

Nyhetsarkiv

Kontakt oss for en uforpliktende prat