Nyhet

Solevåg og Sunde småbåtforening med nytt anlegg for 52 båtplasser.

Solevåg og Sunde småbåtforening har byttet sin gamle marina med  helt nytt bryggeanlegg fra Marina Solutions AS.  Båtforeningen ønsket mins mulig vedlikehold for fremtiden,  og valget var enkelt for dem. Valget ble den nye rennebryggen, som har 90 mm dybde i rennen. Dette gir  enkel fremføring  av strøm og vann, samtidig med enkle tilkomst for vedlikehold og inspeksjon av strøm og vannkabler. Den nye rennebryggen har også andre nye kvaliteter som forenkler fremtidig vedlikehold. Fokus på sikkerhet sto også høyt på listen, hvor det er inkludert redningsstiger på annenhver  gangbar 60 cm bred utrigger. Alle redningsstigene er markert med rød fenderkasse som gjør det enkelt å finne redningsstige om uhellet skulle være ute.

Marina Solutions As takker for oppdraget og tilliten og samtidig takker båtforeningen for deres innsats under monteringen.

SolevågOgSunde_internett

Nyhetsarkiv

Kontakt oss for en uforpliktende prat