Betongbrygger og bølgedempere

Betongbrygger og bølgedempere

Betongbryggene produseres hos Norges ledende produsent av betongbrygger, Etnebrygga AS. Alle betongbrygger blir produsert innendørs i 1800 kvm oppvarmet produksjonshall. Dette gir full kontroll på herdeprosessen og sikrere at hver eneste brygge som blir produsert, har den samme høye kvaliteten.

Marina Solutions AS leverer to modeller som skiller seg ut fra hverandre med måten infrastruktur er tilrettelagt, slik som til dømes  strøm og vannposter.

Unikt for Rennebryggene er:

 • Fleksibel plassering av strømsøyler og vannposter i  rennen som er plassert på hver side av betongbryggen.
 • Enkel legging av strømkabler og vannledninger.
 • Forenkling av vedlikehold, service og utvidelse
 • Sammenkobles med spennwire i hele bryggepirens lengde. Dette er et sterkt sammenkoblingsprinsipp, og utsetter ikke betongen for strekk krefter, bare trykk krefter.
 • Ved ønske om T- eller L-koblinger av bryggene lages spesialbrygger for dette

Etnebrygga

 • Innstøpte rør for trekking av strøm og vannledning.
 • Sammenkobling med tilpasset wirekobling avhengig av lokalitet og bølgehøyde
 • Bryggene kan kobles sammen med doble koblinger (4 stk)
 • Bølgedempere kan ha triple koblinger (6 stk)
 • Ved ønske om T- eller L-koblinger av bryggene lages spesialbrygger for dette
 • Ekstrautstyr kan støpes inn etter ønske

Fakta

Bredde inkl. trefender på begge sider av bryggen
2,7 meter, 3,5 meter og 4,3 meter. Andre bredder på forespørsel

Lengde på brygge elementene
6,0 m, 7,0 m, 8,0 m, 10,0 m – 12,5 m – 15,0 m – 17,5 m – 18,0 m 20,0 m – 22 m

Totalhøyde
1,0m – 1,2m – 1,6m – 2,0 meter

Flytehøyde
ca 0,5 – 1 meter

Kontakt oss for en uforpliktende prat